Česta pitanja i odgovori

1Kako da znam na koji nivo da se upišem?

Za sve polaznike/učenike koji su već učili jezik organizujemo besplatno ulazno testiranje, koje se sastoji od pismenog i usmenog dela. Na osnovu dobijenih rezultata i proceni profesora-ispitivača, polaznici se svrstavaju u grupu koja im najviše odgovara.

2Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Udžbenici (knjiga i radna sveska) nisu uključeni u cenu kursa i kupuju se posebno. Ostali materijali koje polaznici dobijaju tokom trajanja kursa i sertifikat koji se dobija nakon polaganja završnog ispita, kao i sam ispit uključeni su u cenu.

3Koji nivo mi je potreban za posao?

Nivo B1 (prema Jezičkom okviru Saveta Evrope) predstavlja minimalni zahtev za operativnu, dvosmernu poslovnu komunikaciju. To znači da se tek od ovog nivoa znanja može lakše i brže usvajati jezik jedne struke.

4Koje jezike imate u ponudi?

Trenutno Urban School nudi kurseve engleskog, španskog, francuskog, grčkog, srpski za strance, ali i druge jezike za koje postoji interesovanje.